MFS کلید فیوز طرح جدید

برخورداری از تکنولوژی روز اروپا
دارای حجم کم و ابعاد کوچکتر
تولید شده با مواد پلیمر الیافدار خود خاموش شونده
(برخورداری از ضریب بالای اتوماسیون (عایقی
تحمل و استقامت حرارتی بالا
افزایش دمای کمتر کلید زیر بار

توضیحات

ویژگی های کلید فیوز طرح جدید

برخورداری از تکنولوژی روز اروپا

دارای حجم کم ابعاد کوچک

تحمل و استقامت حرارتی بالا

دانلودها

کلید فیوز طرح جدید پیچازالکتریک

داده فنی

کلید فیوز طرح جدید پیچازالکتریک

گواهینامه‌ها

کلید فیوز طرح جدید پیچازالکتریک

کاتالوگ

کلید فیوز طرح جدید پیچازالکتریک

دستورالعمل

کلید فیوز طرح جدید پیچازالکتریک

نقشه فنی