PEFB**3 پایه فیوز باکالیتی

کنتاکتهای ورودی و خروجی از مس الکترولیت با آبکاری نقره می باشد.

فنرهای کمکی کنتاکتها از فولاد سخت کاری و آبکاری شده مقاوم و ضد زنگ

پیچ، مهره و واشرها آبکاری شده و برای مناطق مختلف مناسب می باشد

براحتی می توان آنها را داخل تابلو نصب نمود

طراحی و تولید مطابق با استاندارهای VDEO636 ، IEC60269

توضیحات

ویژگی های پایه فیوز باکالیتی مدل PEFB**3

کنتاکتهای ورودی و خروجی از مس الکترولیت با آبکاری نقره می باشد.

فنرهای کمکی کنتاکتها از فولاد سخت کاری و آبکاری شده مقاوم و ضد زنگ

پیچ، مهره و واشرها آبکاری شده و برای مناطق مختلف مناسب می باشد

براحتی می توان آنها را داخل تابلو نصب نمود

طراحی و تولید مطابق با استاندارهای VDEO636 ، IEC60269

توجه:

حتما جهت تعویض فیوز از فیوزکش استفاده شود

دانلودها

داده فنی پایه فیوز باکالیتی پیچاز الکتریک

داده فنی

گواهینامه پایه فیوز باکالیتی

گواهینامه‌‌ها

کاتالوگ پایه فیوز باکالیتی پیچازالکتریک

کاتالوگ

دستورالعمل پایه فیوز باکالیتی پیچازالکتریک

دستورالعمل

نقشه فنی پایه فیوز باکالیتی پیچازالکتریک

نقشه فنی