ارسال درخواست


ارتباط باما

مشاورین ما در کارخانه پیچازالکتریک از طریق ارسال درخواست تماس تلفنی و حضوری همراه و پاسخگوی شما در امور پشتیبانی وخرید هستند.

آدرس: یزد، شهرک صنعتی خضرآباد،

میدان اقاقیا، خیابان ۲۴ متری بنفشه،

خیابان دوم

 

37273280(035) – 37273282(035)

  

Info@pichazelectric.ir

ساعت کاری

ساعات کاری شرکت جهت مراجعات حضوری 8:00 صبح الی2:30 بعد ازظهر

ارسال درخواست


ارتباط باما

مشاورین ما در کارخانه پیچازالکتریک از طریق ارسال درخواست تماس تلفنی و حضوری همراه و پاسخگوی شما در امور پشتیبانی وخرید هستند.

 

آدرس: یزد، شهرک صنعتی خضرآباد، میدان اقاقیا، خیابان ۲۴ متری بنفشه، خیابان دوم

 

37273280(035) – 37273282(035)

  

Info@pichazelectric.ir

ساعت کاری

ساعات کاری شرکت جهت مراجعات حضوری 8:00 صبح الی2:30 بعد ازظهر