فیوزهای سیلندری

این فیوزها رایج ترین و آشنا ترین نوع فیوزها در بین مردم هستند، که در سطح ولتاژ پایین و بالا کاربرد دارند. اساس کار این فیوزها ذوب شدن سیم رابط فیوز در هنگام اضافه بار و یا اتصال کوتاه است. فیوزهای سیلندری یا استوانه ای در ابعادهای مختلف برای کار در حوزه کاری مختلف ساخته می شوند. در فیوزهای استوانه ای  فشار ضعیف ابعاد آن ها کوچک و سیم رابط آن آلیاژ سرب لحیم شده و عایق درونی آن  از هوا بوده است که در هنگام اضافه بار با افزایش جریان لحیم سیم باز شده و مدار را قطع می کند که به اصطلاح به آن عمل کردن فیوز و یا سوختن  فیوز می گویند در این نوع فیوزها گسستگی سیم رابط درون قابل مشاهده است، این فیوزها قابل تعمیر و یا راه اندازی مجدد نبوده و برای روشن کردن مدار باید فیوز را تعویض کرد.

توضیحات

نوع دیگری از این فیوزها وجود دارد که در اندازه بزرگتر بوده و برای کار در حوزه کاری فشار متوسط و بالا مناسب اند  که عایق درونی آنها از روغن هایی جهت خنثی کردن جرقه و خنک کردن سریع تر فیوز جهت جلو گیری از آتش گرفتن فیوز در مدارهای قدرت  استفاده می کند. این تجهیزات معمولا به علت حفظ ایمنی و کار در شرایط ایده آل درون یک قاب فیوز جای می گیرند که به یک پایه فیوز متصل اند. هم چنین به علت تیره بودن رنگ روغن آن ها سیم رابط آنها قابل مشاهده نیست و برای اطمینان از کار کردن این فیوز باید از تست اهمی یا تست بوق(تست دیود) استفاده کرد به گونه ای که اگر تست بوق فعال بوده و یا تست اهم مقاومت نشان داد، فیوز سالم بوده در غیر این صورت فیوز سوخته و باید تعویض گردد. توصیه می شود فیوز های فشار ضعیف نیز برای اطمینان از سالم بودن فیوز با اهم متر تست شوند.

 

دانلودها

 

فیوزهای سیلندری کارخانه پیچازالکتریک

داده فنی

فیوزهای سیلندری کارخانه پیچازالکتریک

گواهینامه‌ها

فیوزهای سیلندری کارخانه پیچازالکتریک

کاتالوگ

فیوزهای سیلندری کارخانه پیچازالکتریک

دستورالعمل

فیوزهای سیلندری کارخانه پیچازالکتریک

نقشه داده