فیوزهای بوکس

به طور عمده مورد استفاده برای محافظت از مدار الکتریکی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه

حافظت از دستگاه نیمه هادی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه در خطوط برقی

کلاس کاری gG/gl

توضیحات

سایز DII

جریان نامی ۲،۴،۶،۱۰،۱۶،۲۰،۲۵ آمپر

ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت

قدرت قطع ۵۰KA

سایز DIII

جریان نامی ۳۵،۵۰،۶۳ آمپر

ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت

قدرت قطع ۵۰KA

 

دانلودها

 

داده فنی فیوز بوکس

داده فنی

گواهینامه فیوزبوکس

گواهینامه

کاتالوگ فیوز بوکس

کاتالوگ

دستورالعمل فیوز بوکس

دستورالعمل

نقشه فنی

نقشه فنی