نمایندگی پیچازالکتریک

مشهد

كالاي برق امید، بامشکی-رضایی

(051) 37270011

(051) 32231532

مشهد-ميدان توحيد- خ سنايي

سمنان

کالای برق المهدی، پور هاشمی

(023) 33320430

سمنان-بلوار وليعصر خ ياس

یزد

الکتروابتکار،منصور طالعی

03536237010

03536237011

یزد-بلوار منتظر قائم

جهان صنعت مهدی، ملک‌زاده

03536240777

03536241224

یزد-بلوار منتظر قائم

اصفهان

برق صنعتی حمید، قدر خواه

(031) 32219998

(031) 32231532

اصفهان- خیابان فردوسی-روبروی پل سید علی خندان

تهران

کالای برق علوی، علوی

(021) 66728549

(021) 66718893

(021) 66741586

پاساژ بوشهری

سیستان و بلوچستان

کالای برق نويد، شهرکی

(071) 32412999

(071)33412999

زاهدان-خ دانشگاه اداره كل مسكن

شیراز

كالاي برق شجاعي، شجاعي

(071) 32330846

خ قاآني كهنه- سه راه نوذري

کرمانشاه

الکتریکی جواد، هاشم پور-شمشاد مهر

(083) 7224528

کرمانشاه-میدان جوانشیر

آذربایجان شرقی

فروشگاه ایران پارسا- اورنگ رهنما

(041) 35552778

تبریز- خیابان فردوسی-روبروی پارکینگ فردوسی

گیلان

الکترو آلفا، شاعری

(013) 36667114

(013) 33667114

۱۶ رشت-بلوار امام خمینی-جنب هتل پامچال

زنجان

الكترو البرز، مقیمی

(024)33361257

زنجان -خ امام - كوچه باشگاه

کردستان

استاندارد الکتریک، رستمی

(0871) 3233305

(0871) 3243440

سنندج –خیابان مردوخ جنوبی

همدان

تکنو الکتریک، گلپریان

(081) 32528171

(081) 32528171

همدان –خیابان تختی

کرج

الکتریکی صادقیان، صادقیان

(026)34552120

کرمان

فروشگاه ایران الکتریک، رنجبر

(034)32528825

(034)32528826

اهواز

فروشگاه الکتروژنکو، جباری-ضرغام

(061)32215026

نوشهر مازندران

فروشگاه مهیار تابلو کاسپین، مهریاری

(011)52358067

(011)52332379

کوهدشت لرستان

فروشگاه کوروش، قبادی

مشهد

كالاي برق امید، بامشکی-رضایی

(051) 37270011

(051) 32231532

مشهد-ميدان توحيد- خ سنايي

سمنان

کالای برق المهدی، پور هاشمی

(023) 33320430

سمنان-بلوار وليعصر خ ياس

یزد

الکتروابتکار،منصور طالعی

03536237010

03536237011

یزد-بلوار منتظر قائم

جهان صنعت مهدی، ملک‌زاده

03536240777

03536241224

یزد-بلوار منتظر قائم

اصفهان

برق صنعتی حمید، قدر خواه

(031) 32219998

(031) 32231532

اصفهان- خیابان فردوسی-روبروی پل سید علی خندان

تهران

کالای برق علوی، علوی

(021) 66728549

(021) 66718893

(021) 66741586

پاساژ بوشهری

سیستان و بلوچستان

کالای برق نويد، شهرکی

(071) 32412999

(071)33412999

زاهدان-خ دانشگاه اداره كل مسكن

شیراز

كالاي برق شجاعي، شجاعي

(071) 32330846

خ قاآني كهنه- سه راه نوذري

کرمانشاه

الکتریکی جواد، هاشم پور-شمشاد مهر

(083) 7224528

کرمانشاه-میدان جوانشیر

آذربایجان شرقی

فروشگاه ایران پارسا- اورنگ رهنما

(041) 35552778

تبریز- خیابان فردوسی-روبروی پارکینگ فردوسی

گیلان

الکترو آلفا، شاعری

(013) 36667114

(013) 33667114

۱۶ رشت-بلوار امام خمینی-جنب هتل پامچال

زنجان

الكترو البرز، مقیمی

(024)33361257

زنجان -خ امام - كوچه باشگاه

کردستان

استاندارد الکتریک، رستمی

(0871) 3233305

(0871) 3243440

سنندج –خیابان مردوخ جنوبی

همدان

تکنو الکتریک، گلپریان

(081) 32528171

(081) 32528171

همدان –خیابان تختی

کرج

الکتریکی صادقیان، صادقیان

(026)34552120

کرمان

فروشگاه ایران الکتریک، رنجبر

(034)32528825

(034)32528826

اهواز

فروشگاه الکتروژنکو، جباری-ضرغام

(061)32215026

نوشهر مازندران

فروشگاه مهیار تابلو کاسپین، مهریاری

(011)52358067

(011)52332379

کوهدشت لرستان

فروشگاه کوروش، قبادی