فیوز بوکس

سایز DII

جریان نامی ۲،۴،۶،۱۰،۱۶،۲۰،۲۵ آمپر

ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت

قدرت قطع ۵۰KA

سایز DIII

جریان نامی ۳۵،۵۰،۶۳ آمپر

ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت

قدرت قطع ۵۰KA

توضیحات

دانلودها

 

داده فنی فیوز بوکس

داده فنی

گواهینامه فیوزبوکس

گواهینامه

کاتالوگ فیوز بوکس

کاتالوگ

دستورالعمل فیوز بوکس

دستورالعمل

نقشه فنی

نقشه فنی