فیوز کاردی

طراحی شده در اندازه های 0123، 00، C00(000)‌ تا 630 آمپر

 تولید شده بر اساس  استاندارد IEC60269

دارای نشان دهنده های عملکرد

کلاس کاری gG/gl

عملکرد مناسب و مطابق با منحنی استاندارد جریان – زمان

دارای قدرت قطع بالا

توضیحات

ویژگی های فیوز کاردی

طراحی شده در اندازه های 0123، 00، (000) C00 تا 630 آمپر

 تولید شده بر اساس  استاندارد IEC60269

دارای نشان دهنده های عملکرد

کلاس کاری gG/gl

عملکرد مناسب و مطابق با منحنی استاندارد جریان – زمان

دارای قدرت قطع بالا

همراه با تاییدیه از آزمایشگاه های معتبر داخلی همچون پژوهشگاه نیرو و دانشگاه تهران

 

دانلودها

 

داده فنی فیوزکاردی پیچازالکتریک

داده فنی

گواهینامه فیوز کاردی پیچازالکتریک

گواهینامه

کاتالوگ فیوزکاردی پیچازالکتریک

کاتالوگ

دستورالعمل فیوز کاردی پیچازالکتریک

دستورالعمل

نقشه فنی فیوز کاردی پیچازالکتریک

نقشه فنی