پایه فیوز کاردی باکالیتی

کنتاکتهای ورودی و خروجی از مس الکترولیت با آبکاری نقره می باشد.

فنرهای کمکی کنتاکتها از فولاد سخت کاری و آبکاری شده مقاوم و ضد زنگ

پیچ، مهره و واشرها آبکاری شده و برای مناطق مختلف مناسب می باشد

براحتی می توان آنها را داخل تابلو نصب نمود

طراحی و تولید مطابق با استاندارهای VDEO636 ، IEC60269

توضیحات

دانلودها

داده فنی پایه فیوز باکالیتی پیچاز الکتریک

داده فنی

گواهینامه پایه فیوز باکالیتی

گواهینامه‌‌ها

کاتالوگ پایه فیوز باکالیتی پیچازالکتریک

کاتالوگ

دستورالعمل پایه فیوز باکالیتی پیچازالکتریک

دستورالعمل

نقشه فنی پایه فیوز باکالیتی پیچازالکتریک

نقشه فنی

محصولات مشابه