کلید فیوز کاردی باکالیتی

طراحی و تولید بر اساس استاندارهای بین المللی VDE0660، IEC60947

جنس کنتاکتهای ورودی و خروجی از مس الکترولیت با آبکاری نقره

دارای اسکلت بندی قوی و مناسب جهت کاربردهای صنعتی

دارای ایمنی و حفاظت مناسب در زمان تعویض فیوز از طریق جداسازی اجباری درب از بدنه اصلی کلید فیوز

توضیحات

ویژگی های کلید فیوز کاردی باکالیتی 

طراحی و تولید بر اساس استاندارهای بین المللی VDE0660، IEC60947

جنس کنتاکتهای ورودی و خروجی از مس الکترولیت با آبکاری نقره

دارای اسکلت بندی قوی و مناسب جهت کاربردهای صنعتی

دارای ایمنی و حفاظت مناسب در زمان تعویض فیوز از طریق جداسازی اجباری درب از بدنه اصلی کلید فیوز

تغییر و بهینه سازی کنتاکتها به منظور تامین اتصال بهتر و با دوام تر آنها با تیغه فیوزها در حالت وصل

دارای دریچه بازرسی جهت بازدید وضعیت فیوزها

مناسب جهت نصب بر روی تابلو یا داخل آن

دارای محفظه های جرقه گیر تولید شده از پلیمر و خودخاموش شونده

بکارگیری تمام قطعات فلزی با پوشش آبکاری جهت دوام بیشتر

 

دانلودها

 

کلیدفیوزهای مدل PEFS2 پیچازالکتریک

داده فنی

کلید فیوزهای مدل PEFS2 پیچازالکتریک

گواهینامه‌ها

کلید فیوزهای مدل PEFS2 پیچاز الکتریک

کاتالوگ

کلید فیوزهای مدل PEFS2

دستورالعمل

کلید فیوزهای مدل PEFS2

نقشه فنی

محصولات مشابه